Marie-Jo Gobron,- Belgische dichteres

Film
 

Letterkundig werk

 
 

Deze pagina stelt de uitgegeven werken voor alsook de voltooide geschriften die klaar zijn om te worden uitgegeven. Aan de hand van de links, onder elke beschrijving, kunt u gedichten en uittreksels van de bundel lezen of Marie-Jo een gedicht horen voorlezen. Met de links, onder de prijsvermelding, kunt u een bestelling doen of u inlichten over de verzendkosten. Indien u meer inlichtingen wenst betreffende een werk van Marie-Jo Gobron, aarzel niet contact op te nemen via de pagina Contact. Verscheidene documenten zijn tevens beschikbaar op de pagina Downloads.

 
 

Uitgegeven dichtbundels

  Cover Houles  

Houles

Deze eerste bundel van Marie-Jo Gobron werd uitgegeven in 1955. In 1953 sleept de bundel de Prijs Hubert Krains in de wacht en het gedicht Lassitude wordt in 1951 onderscheiden met de Prijs Marcel Wyseur. Drie andere gedichten uit de bundel inspireren de componist Paul-Baudouin Michel die ze in muziek omzet voor sopraan en piano. Het boek werd ingeleid door de dichter Maurice Carême en bevat illustraties van de schilder Roger Gobron. Het telt 73 bladzijden en is 18 cm hoog. Opgelet dit boek is bijna uitverkocht, er blijven slechts een gering aantal exemplaren over.

Prijs: 15 EURO*
 
 

 
  Cover Visage  

De Visage à Visage

De Visage à Visage, in 1961 uitgegeven, is de tweede bundel van Marie-Jo Gobron. De gedichten hebben het vooral over diepmenselijke gevoelens en relaties, zoals vriendschap en liefde. Zoals de eerste bundel bevat het boek ook illustraties van haar echtgenoot, de schilder Roger Gobron. Het werk telt 142 bladzijden en is 22,5 cm hoog. Daar het boek is uitverkocht kan het echter niet meer worden besteld.

Uitverkocht.  

 
  Cover Instants  

Instants

Deze derde bundel van Marie-Jo Gobron werd in 1984 uitgegeven. Het bevat poëtische vormen die sterk met elkaar contrasteren, waar kleuren, klanken en het dansen van de woorden bepalend zijn. De bundel bevat tevens illustraties van de schilder Roger Gobron. Het werk telt 131 bladzijden en is 22,5 cm hoog.

Prijs: 13 EURO*  
 
 

 
  Cover Paysage Intérieur  

Paysage Intérieur

Marie-Jo Gobron levert ons hier gedichten gekneed als zachte sneden, kort, krachtig en bondig. De schranderheid schuift er nooit de gevoeligheid en de intuïtie ter zijde. De kennis gaat tevens een goede verstandhouding aan met het instinct. De dichteres werkt in de smeltkroes van haar gewaarwordingen. De natuur en diens betoveringen verlichten haar, voeden een atelier aan metaforen die het dagelijkse gebeuren verwoorden in al zijn staten, blijmoedig of onrustbarend, ten einde de werkelijkheid beter te bekoren. Er is tevens een bijzondere toon, een stijl met een mooie uitwerking, een vindingrijkheid en een verbeeldingskracht die helemaal oorspronkelijk zijn. Uitgegeven in 1990 door Saint-Germain-des-Prés (Parijs) en Alcyon Film. Het boek telt 58 bladzijden en is 20,5 cm hoog. Deze dichtbundel is tevens verkrijgbaar in luxe uitgave. ISBN: 2-243-03236-8.

Prijs: 12,50 Euro* Luxe uitgave 25,00 Euro* 
 
 

 
  Cover Onder de Maretak  

Onder de Maretak

Onder de Maretak is de eerste Nederlandstalige bundel van Marie-Jo Gobron. De bundel bevat gedichten geschreven tussen 1952 en 1995. Het boek bevat een nawoord geschreven door de dichter Jan van der Hoeven alsook illustraties met werken van de schilder Roger Gobron. Het telt 79 bladzijden en is 23 cm hoog. Uitgegeven in 2001 door Alcyon Film. ISBN 90-805030-2-9.

Prijs: 15 EURO*
 
 
 
   

 
 

Andere uitgegeven werken

  Cover VWS-Cahier  

Marie-Jo Gobron, "Une force de la nature" uit Vlaanderen

Dit nummer van de "VWS-Cahiers", in 1988 uitgegeven door de "Vereniging van Westvlaamse Schrijvers", is gewijd aan het letterkundig werk van Marie-Jo Gobron. Naast een twaalftal gedichten bevat het een essay geschreven door de dichter en essayist Jan van der Hoeven alsook een bibliografie. Het telt 16 bladzijden en is 22,2 cm hoog. ISSN 0775-5953.

Prijs: 2,50 EURO*    
 
 

 
  Cover Monografie Roger Gobron  

Monographie et Catalogue Roger Gobron

Dit boek werd in 1999 uitgegeven naar aanleiding van de hondertste geboortedag van de schilder Roger Gobron (1899-1985). Naast de aanwezigheid in het boek van enkele gedichten van Marie-Jo, geïllustreerd door Roger Gobron, heeft Marie-Jo een heel belangrijke bijdrage geleverd voor de verwezenlijking van de catalogus over het werk van haar echtgenoot. Het boek telt 207 bladzijden en een afmeting van 32,5 x 25 cm. Het bevat 390 illustraties, waarvan 180 in kleur. Uitgegeven door Alcyon Film. ISBN 90-805030-1-0

Prijs: 50 EURO*
 
 

 
 
*Om de prijs te kennen in een andere munt, open:
XE.com Personal Currency Assistant
 

Wereldwijde verdeling. Stuur ons een email om deze boeken te bestellen of om de verzendkosten te kennen voor uw land.

 
 

Onuitgegeven dichtbundels

  Cover Grenaille  

Grenaille

Deze bundel, begonnen in 1945 en voltooid in 1983, bevat 53 gedichten. Marie-Jo Gobron heeft deze bundel gebouwd rond de seizoenen, beginnend bij de lente en eindigend met het laatste gedicht in de winter. De collage voor de kaft van de bundel is tevens van haar hand.

   

 
  Cover Epreuve  

Brumes et Bruits, suivi de L'Épreuve du Ciel

Dit werk, begonnen in 1948 en voltooid in 1980, bestaat uit twee dichtbundels. De eerste, getiteld Brumes et Bruits, bevat het grootste aantal gedichten, waar afwisselend rumoerige evenementen en geniepige manifestaties, steeds aanwezig tussen de kaden, met elkaar in botsing treden. L'Épreuve du Ciel, de tweede bundel, is gekenmerkt door een ononderbroken poging van de mens om de ruimte te veroveren. Roger Gobron maakte verschillende illustraties met het oog op de uitgave van de bundel (zoals het ontwerp van de kaft, links afgebeeld).

   

 
 

La Mouvante

Deze bundel bevat gedichten bezield door de Noordzee. Hij werd begonnen in 1950 en voltooid in 2001.

 

Retour de Flamme

Deze bundel, begonnen in 1984 en voltooid in 1994, bevat gedichten ingegeven door werken van Roger Gobron, Man Ray, Spilliaert, Permeke, Bacon, Modigliani, etc.

 

Ardre sous Couleur de Colchique

Deze bundel, begonnen in 1985 en voltooid in 1995, bestaat voornamelijk uit innerlijke, autobiografische en zelfbeschouwende gedichten.

 
 

Plaisirs d'Escarpolette

Deze bundel, begonnen in 1988 en voltooid in 2000, is gekenmerkt door een benadering die afwijkt van de gebruikelijke stijl van Marie-Jo Gobron. Hier krijgen de woordspelingen de bovenhand ten opzichte van de diepere gevoelens.

Visitations

Deze bundel, begonnen in 1991 en tien jaar later voltooid, is volgens de auteur een poging om een diepere blik te werpen op het leven en betekent een vooruitgang van haar schrijfkunst.

Vesperale (poëtische proza)

Deze bundel, begonnen in 1994 en voltooid in 2001, bestaat uit gedichten, onder de vorm van proza, bezield door bewustwording en in vraagstelling ten opzichte van het leven en de dood.

 
 

Ander onuitgegeven werk

 
 

Mimi

Aan deze roman van Marie-Jo Gobron ging een dagboek vooraf waar Marie-Jo rond 1994 aan begon te sleutelen. De roman, die de periode van net voor haar geboorte (1916) tot de jaren dertig beslaat, beschrijft de vaak grappige maar ook soms dramatische gebeurtenissen in haar familie en in haar jeugd. Het is de unieke getuigenis van de geschiedenis van een burgerlijke familie, aanvankelijk gevestigd in Poperinge, nabij de Franse grens, en daarna in Brugge. De familie slaat zich met moeite door een bewogen periode, waar ziekte en een versmachtende moraal tot een fataal einde zullen leiden.

 

Souvenances de Soupente

Deze bundel, geschreven in 2002, bevat een dertigtal novellen, waarin fantasie, ironie en verbeten humor hoogtij vieren.