Marie-Jo Gobron,- Belgische dichteres

Film

 

Nieuws

Gobron in Frankrijk


De boeken van Marie-Jo Gobron zijn nu permanent beschikbaar in Zuidwest Frankrijk in de Espace d'Art Roger Gobron. Deze ruimte gewijd aan het werk en het leven van de echtgenoot van Marie-Jo (de schilder Roger Gobron) bevindt zich op de site van een voormalige priorij, gelegen in het mooie departement van de Lot. De plaats is enkel te bezoeken op afspraak. Indien u naar het Zuiden reist aarzel zeker niet om de plaats te ontdekken! Contact voor een bezoek of meer inlichtingen. Info » Ook de film Portret van mijn moeder dichteres gemaakt door Jean-Noël Gobron, de zoon van Marie-Jo Gobron, kan er bekeken worden.


De film op DVD

De film Portret van mijn moeder dichteres gemaakt door Jean-Noël Gobron, de zoon van Marie-Jo Gobron, is beschikbaar op DVD.

Bekijk de trailer »
In verband met de film »


Collages in
Verbeke Foundation

Sinds februari 2017 maken niet minder dan 61 collages van Marie-Jo Gobron, die ze tekende met de naam Mariechou, deel uit van de uitzonderlijke verzameling collages van de Verbeke Foundation. Met zijn immens terrein en overdekte ruimten is de Verbeke Foundation één van de grootste privé-initiatieven voor hedendaagse kunst in Europa.

Marie-Jo Gobron werd tevens opgenomen in de lijvige catalogus "Collages & Assemblages". Het boek dat meer dan 700 pagina's telt werd in 2017 uitgegeven door de Verbeke Foundation.


Huis in Brugge

In het huis waar Marie-Jo Gobron bijna 47 jaar lang woonde, openden VRT-journalist Lieven Verstraete en zijn vriendin Li Vandamme er in 2012 de gezellige koffie en thee bar Li O Lait. De gelijkvloers van het huis kan hierdoor dus nog steeds worden bezocht. Dweersstraat 30 te 8000 Brugge - tel. 050/70 85 70.

Detail van de voorgevel met de gedenksteen, handgemaakt door Kristoffel Boudens.


Hommage in Brugge

Van 4 tot 21 december 2008 greep een postume tentoonstelling plaats in de Galerie Pinsart te Brugge van Marie-Jo Gobrons collages en literair werk. Deze hommage werd georganiseerd naar aanleiding van Marie-Jo Gobrons overlijden door Sabine en Dan, de eigenaars van de galerie. Veel van Marie-Jo's vrienden en kennissen waren bijzonder blij om op deze wijze vooralsnog van haar afscheid te kunnen nemen.Expo Gobron, Galerie Pinsart Brugge.


Marie-Jo Gobron in 1994, gefotografeerd door haar zoon Jean-Noël Gobron

« Décidément la Belgique compte trois ou quatre grandes poétesses dont vous êtes. Lire une oeuvre comme la vôtre, c'est se tremper dans une participation cosmique qui, à mon sens, est un des pouvoirs magiques primordiaux de l'authentique création artistique ».

Uittreksel brief, geschreven in 1958 aan Marie-Jo Gobron, door Paul Hellyn (directeur van het Belgisch 'Musée de la Parole').

Welkom op de officiële site van de Belgische dichteres Marie-Jo Gobron. Marie-Jo, eigennaam Marie-José Coevoet, werd geboren op 1 maart 1916 in Roesbrugge-Haringe en stierf op 3 november 2008 te Brugge op 92 jarige leeftijd. In 1946 trad ze in het huwelijk met schilder Roger Gobron. De dichter Maurice Carême, die door dit huwelijk haar zwager werd, initieerde haar de poëzie. In 1953 ontving ze voor haar eerste bundel Houles, de "Hubert Krains prijs". Vervolgens publiceerde ze verscheidene dichtbundels en voltooide ze rond 2004 een autobiografische roman. Bij gelegenheid verwezenlijkte Marie-Jo tevens collages, die ze met de naam Marichou tekende.

 

Marie-Jo, door Roger Gobron geschilderd in 1943
Marie-Jo Gobron in 1943, geschilderd door haar echtgenoot Roger Gobron

 

 

Inhoud van deze website

 

Marie-Jo Gobron

Home: in de linkse kolom van deze pagina kunt u het nieuws lezen betreffende Marie-Jo Gobron.

Biografie: bevat een geÔllustreerde biografie van Marie-Jo Gobron.

Letterkundig werk: bevat inlichtingen betreffende haar letterkundig werk en de uitgegeven dichtbundels.

Galerij: deze galerij toont de collages van Marie-Jo Gobron die ze tekende met de naam Marichou.

Downloads: hier kunt u diverse nuttige documenten downloaden, zoals foto's van Marie-Jo Gobron, afbeeldingen van haar collages, een biografie, teksten, persartikels, enz.

Links: nuttige links naar websites, zoals die betreffende het werk van haar echtgenoot, de schilder Roger Gobron, alsook naar de site van Alcyon film, die twee van haar bundels uitgaf en de film over Marie-Jo Gobron produceerde.

Contact: klanten, liefhebbers van gedichten, verzamelaars, boekhandelaars, organisatoren, exposanten en journalisten kunnen hier te weten komen hoe ons te bereiken.

Gastenboek: via deze link kunt u het Gastenboek raadplegen of tekenen...

FranÁais: link naar de Franstalige pagina's van de website.

Persartikels

Klik op het beeld om het gewenste artikel te openen.

Dossier van Henri-Floris Jespers, verschenen eind december 2008, in het Franstalig bulletin n° 36 van het tijdschrift "Ça Ira" en de blog van de Stichting. Het dossier getiteld "In Memoriam Marie-Jo Gobron" beschrijft er (in 14 bladzijden) het leven van Marie-Jo doorheen een opmerkelijke analyse van haar dichterlijk werk (pdf - 952 Kb).

Dossier van Henri-Floris Jespers verschenen op 17 december 2008 in de "Mededelingen van het Centrum voor Documentatie & Reëvaluatie" (zesde jaargang n° 130). De auteur analyseert er (in 5 bladzijden) het werk en het leven van de dichteres en citeert er onder andere Jan van der Hoeven, Maurice Carême en Luc R.C. Deleu, die lovende artikels over haar gedichten schreven (pdf - 200 Kb).

Artikel van Johan Debruyne, verschenen op 5 december 2008, in het weeklblad "Brugsch Handelsblad". Het artikel geheten "Eigenzinnig ondeugend" kondigt onder andere de postume hommage en de tentoonstelling aan van de collages (die Marie-Jo tekende met de naam Marichou) georganiseerd in de galerie Pinsart tijdens de maand december van 2008 (pdf - 252 Kb).

Artikel van Johan Debruyne verschenen in het weekblad "Brugsch Handelsblad" op 7 november 2008. Het artikel getiteld "Dichteres Marie-Jo Gobron overleden - Laat me aarde zijn..." werd geschreven naar aanleiding van Marie-Jo's overlijden op 3 november (pdf - 144 Kb).

Om alle artikels, dossiers en documenten over Marie-Jo te raadplegen, gelieve de pagina Downloads » te raadplegen.

Volgend op de release van de film over Marie-Jo en de tentoonstelling in Brussel werden tevens een aantal artikels en reacties gepubliceerd in de geschreven pers, de radio en op televisie.

Marie-Jo inspireerde schilders

Hierboven twee aquarellen van Sonia De Waele, waarvan één met Marie-Jo en haar man Roger.
Naar een foto van hun zoon, Jean-Noël, daterend van 1979.
Ook voor haar man Roger Gobron poseerde Marie-Jo, zoals te zien op het portret boven (links van de titel en aan de paginatop) en op het aquarel "Faneuse" (hierboven links) geschilderd in 1944.

Hierboven rechts: een ultiem portret, getekend in oktober 2008 door Laza Bertoni, kort voor het overlijden van Marie-Jo.